การเชื่อมซ่อมผิวลูกโรลเลอร์ในรถเกี่ยวและนวดข้าวด้วยการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์

Welding repair of ro […]

ตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดที่ส่งผลต่อความแข็งแรงดึงเฉือนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสม AA5052 และทองแดงผสม C11000

Spot welding paramet […]

โครงสร้างและความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอะลูมิเนียม AA 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430 ด้วยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนตัวกวนรูปร่างต่างๆ

Microstructure and T […]