การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดเหล็กกล้าแม่พิมพ์ NAK80 ด้วยวิธีอีดีเอ็มชนิดตัดด้วยเส้นลวด

The investigation on […]

การศึกษาอิทธิพลของไนโตรเจนเหลวที่มีผลต่อสมบัติงานกลึงเหล็กกล้าไร้สนิม SUS420

Study on the influen […]

ความสัมพันธ์ระหว่างการสึกหรอคมตัด ความหยาบผิว และรูปร่างเศษการตัดในการกัดโลหะเชื่อมพอกผิวแข็งบนพื้นผิวเหล็กหล่อ JIS-FC25

Relationship between […]

การศึกษาความสามารถในการตัดเฉือนแนวเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C

Machinability study […]

การศึกษาอิทธิพลของสภาวะการตัดวัสดุอลูมิเนียมผสมด้วยน้ำแรงดันสูงแบบมีสารขัด

Investigation of the […]

อิทธิพลของสภาวะการตัดเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด SUS 304 ด้วยเลเซอร์ที่มีผลต่อความหยาบผิว

The influencer of cu […]