การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็กเนื่องจากคาร์บอเนชั่น : กรณีศึกษาอาคารเรียนและสะพานลอยเดินข้าม ในจังหวัดสมุทรปราการ

Evaluation of damage […]