การประยุกต์ใช้กาบกล้วยเป็นฉนวนความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์ รักษาอุณหภูมิของอาหาร

Application of Banan […]