ความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านของน้ำและเสถียรภาพของทุ่นคอนกรีตมวลเบาปานกลางผสมเม็ดยางและโพลีเมอร์เสริมเหล็ก

Permeability and sta […]