การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการย่อยสลายฟางข้าวด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้นเพื่อผลิน้ำตาลรีดิวซ์สำหรับการหมักเอทานอล

The Study on the Opt […]