การใช้ปั๊มสูบน้ำจากประเทศเดนมาร์กกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาชนบท จังหวัดนครราชสีมา

Using pump draw wate […]