การศึกษาสภาวะการตัดเฉือนไม้เทียมจากเศษโฟมพีวซีกับผงไม้ยางพาราด้วยกระบวนการกัดสำหรับสร้างแม่พิมพ์มาสเตอร์โมเดล

Investigation into t […]