การศึกษาสมบัติการป้องกันยูวีและการต้านทานแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยเซริซินจากน้ำลอกกาวไหม

Alternative study on […]

การพัฒนาผ้ายับยั้งแบคทีเรียบนวัสดุสิ่งทอ

The development of a […]