การพัฒนาปุ๋ยยูเรียสลายตัวช้าจากพลาสติกชีวภาพแป้งเท้ายายม่อม

Development of slow– […]

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

Bioplastic pottery p […]

การผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำย่อยแป้งมันสำปะหลังด้วย Alcaligenes eutrophus TISTR 1095

Bioplastic productio […]