การศึกษาพอลิเมอร์ผสมและการเตรียมเส้นใยระหว่าง พอลิไตรเมทิลีนเทเรฟทาเลทและพอลิแลคติกแอซิด

Study of Polymer Ble […]

การเตรียมพอลิเมทิลเมทาคริเลตไมโครแคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบไมโครซัสเพนชัน

Preparation of polym […]

การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับแยกวิตามินอี

Preparation of molec […]