แบบจำลองระบบตรวจจับสายส่งและควบคุมตำแหน่งชุดแขนรับกระแสไฟฟ้าของรถโทลี่บัสโดยใช้ภาพถ่ายสเตริโอ

Model design of posi […]