ผลของสารสกัดขิงต่อระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดหนูเบาหวาน

The Effects of Ginge […]