การโก่งตัวมากของเสาปลายยื่นที่ทำจากแบบจำลองวัสดุแบบลุดวิกภายใต้แรงยึดรั้งที่ปลายจากเคเบิล

Large deflections of […]