ผลกระทบของจุดต้านทานการหมุนแบบยืดหยุ่นพลาสติกต่อพฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้

Effect of elastic-pl […]

การโก่งตัวมากของเสาปลายยื่นที่ทำจากแบบจำลองวัสดุแบบลุดวิกภายใต้แรงยึดรั้งที่ปลายจากเคเบิล

Large deflections of […]