สายอากาศแบบปรับโครงสร้างเพื่อการประยุกต์ใช้งานย่านการสื่อสารไร้สาย

Structure-adjusted a […]

การเพิ่มประสิทธิภาพแบนด์วิดท์ของสายอากาศแบบโมโนโพลระนาบร่วม สำหรับย่านความถี่แถบกว้างด้วยเทคนิคการเพิ่มสตับรูปตัวไอและโหลด แผ่นสตริป

The Bandwidth Enhanc […]