ฤทธิ์ของสารสกัดข่าต่อการยับยั้งเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่

ฤทธิ์ของสารสกัดข่าต่ […]

ประสิทธิภาพสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดต่อการฆ่าเห็บตัวแก่ของสุนัข

Efficiency of some M […]