การพัฒนาสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษพลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตท

Developing of Therma […]

กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแทนที่ทราย

Compressive Strength […]