รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์โปรกอล์ฟโดยใช้โปรแกรม PLC ชิงแชมป์ประเทศไทย 2549

PLC Robo Golf Compet […]

วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ตามเงื่อนไขการเข้าแข่งขัน ประจำปี 2543 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Technology Promotion […]