การพัฒนาผ้ายับยั้งแบคทีเรียบนวัสดุสิ่งทอ

The development of a […]