การแอ่นตัวมากของอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ที่ทำจากวัสดุที่ไม่เชิงเส้นจำพวกลุดวิกแบบไบโมดูลัส ภายใต้ภาระกระทำที่เปลี่ยนแปลงทิศทางตามการเสียรูปของอิลาสติกคา

Large deflection of […]