การพัฒนาใบตองแห้งเคลือบฟิล์มลามิเนตสำหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรี

The development of l […]

การทดสอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต่อการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด

โดย  พรชัย พรหฤทัย, […]