การศึกษาการระบายความร้อนให้กับคอมเพรสเซอร์ของปั๊มความร้อนเครื่องอบแห้งด้วยการฉีดสารทำความเย็นเหลว

A Study Cooling of H […]