วงจรทบระดับอัตราขยายแรงดันสูงแบบขนานเหลื่อมเฟส

High gain DC boost c […]