อิทธิพลของกระบวนการปรับปรุงด้วยความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกลของรอยต่อการเชื่อมเสียดทานเหล็กกล้า AISI 1045

Influences of Heat T […]