ผลกระทบของอัตราส่วนการอัดที่มีต่อสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชื้อเพลิง

Effects of compressi […]