การพัฒนาการสังเคราะห์และสมบัติการกระตุ้นปฎิกิริยาโดยใช้แสงของแผ่นบางนาโนไททาเนียที่มีพึ้นที่ผิวจำเพาะสูง

Synthesis Developmen […]