การประยุกต์ใช้แผ่นบางนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทยสำหรับ การลดสีย้อมจากสิ่งทอภายใต้แสงที่สายตามองเห็น

Application of nanos […]