การตรวจวัดดิสชาร์จบางส่วนสำหรับหลอดผลิตโอโซนเพื่อเลือกใช้อิเล็กโตรดที่เหมาะสม

Partial discharge de […]