การประยุกต์ใช้แนวคิดลีน เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกรณีศึกษา โรงงานผลิตผ้าเบรครถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Applying the Lean Co […]