ตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดที่ส่งผลต่อความแข็งแรงดึงเฉือนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสม AA5052 และทองแดงผสม C11000

Spot welding paramet […]

อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความด้านทานแรงดึงของรอยต่ออลูมิเนียม 6063-T1 และเหล็กกล้า AIS11015

Effect of Fsw Stirre […]