การพัฒนาชุดทดสอบกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร

By อรรถพล อาภรณ์พงษ์ […]