การศึกษาอิทธิพลของรัศมีบ่าดายในการลากขึ้นรูปถ้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบมีปีกสำหรับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงสำหรับโครงสร้างยานยนต์ด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์

A Study of Influence […]