การหาสภาวะการตัดที่เหมาะสมในการไสเรียบไม้ยางพาราด้วยใบมีดคาร์ไบด์

Investigation on Opt […]

การศึกษาสมบัติความต้านทานแรงดึงและการรับแรงกระแทกของโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา

Study o Tensile Stre […]