The Interior Architectural Design Esthetic Certer

โดย ศิริพรรณ ขุนาพรม

ปี 2553

บทคัดย่อ

สังคมปัจจุบันภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาที่ดีมีความสำคัญ โดยมองการทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อเสริมความงาม เสริมบุคลิกภาพหรือบกพร่องมาแต่กำเนิดเป็นสิ่งธรรมดาและเป็นที่นิยมกับการทำศัลยกรรมตกแต่งไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่ให้ความสนใจผู้ชายก็ในความสนใจมากขึ้นเช่นกัน การศัลยกรรมความงาม คือ การผ่าตัดตกแต่ง เพิ่มเติมแก้ไข ปรับปรุง อวัยวะในร่างกายให้เกิดความสวยงาม ในปัจจุบันรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ไม่ว่าในการทำงาน การเข้าสังคม คือ ว่าหน้าตานั้นสามารถเป็นใบเบิกทางที่ดีให้กับตัวเอง การศัลยกรรมเป็นที่แพร่หลายทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ที่ให้ความสนใจ เพราะเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในด้านศัลยกรรมความงามที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือแก่ผู้ที่ให้ความสนใจและการรับบริการหรือความคิดที่อยากมีรูปร่าง หน้าตาที่สวยงามคล้ายนักร้อง นักแสดง คนในวงการบันเทิงทำให้ส่งผลเกิดสถานบริการด้านความงามเป็นจำนวนมากในปัจจุบันทั้งคลินิก สถาบันความงาม ศูนย์ศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาล เป็นต้น

Download : โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ศัลยกรรมความงาม