The Interior Architecture Design Maikhao Dream Natai Resort and Spa

โดย สุธาทิพย์ ขวัญสุข

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการไม้ขาว นาใต้ รีสอร์ทแอนด์สปา เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในจังหวดทางภาคใต้โดยเฉพาะทะเลแถบอันดามัน ซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้รองรับนักท่องเที่ยวในส่วนของจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติทางทะเลที่เงียบสงบ ภายในโครงการจัดให้มีบริการที่พร้อมไปด้วยความสะดวกสบายและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในไม้ขาวดรีม นาใต้ รีสอร์ทแอนด์สปา