Interior Identity Design For Secondhand Mall

โดย สิริณัฏฐ์ พานิชสาส์น

ปี 2553

บทคัดย่อ

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ผู้คนต้องทำทุกวิถีทางในการหาเลี้ยงชีพซึ่งการประกอบอาชีพเปิดท้ายขายของตามตลาดนัดก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้คนนิยมทำกันมากขึ้นและด้วยสภาพวิถีความเป็นไปในวงการสินค้ามือสองปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีตลาดปลายทางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งมีมูลค่าเงินหมุนเวียนมากกว่าวันละ 10 ล้านบาทแต่เนื่องจากเป็นสถานที่ๆ ซึ่งตั้งอยู่ไกลจากเมืองหลวงมากและประกอบกับอุปสรรคของการขายสินค้ามือสองตามตลาดนัดจึงทำให้มีแนวคิดในการออกแบบและปรับปรุงเอกลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าบางแห่งเพื่อนำเอาสินค้ามือสองเหล่านี้ขึ้นไปรวมไว้ซึ่งการออกแบบนั้นมีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนมุมมองในด้านลบที่มีต่อสินค้ามือสองโดยเน้นไปที่เครื่องแต่งกายเป็นหลักและทำให้เกิดแหล่งสินค้ามือสองที่เป็นกิจจะลักษณะพร้อมกันนั้นจะช่วยทำให้คำว่าแฟชั่นเกิดความหมายใหม่ๆ ขึ้นมาพร้อมกับตระหนักถึงคำว่าคุณค่าของวัตถุหรือคุณค่าของตนเองที่มนุษย์ควรจะให้น้ำหนักกับสิ่งใดมากน้อยเท่าใด

Download : โครงการออกแบบเอกลักษณ์ภายในห้างสรรพสินค้ามือสองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ