Interior Renovation For Market-Park Chatuchak Station

โดย สฤษฏ์รัชต์ วงษ์วิจิตร

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการรถไฟฟ้ามหานครระยะแรก สายหัวลำโพง-ศูนย์ประชุมสิริกิติ์-บางซื่อ (สายสีน้ำเงิน) ปัจจุบันมีชื่อใหม่ว่าสายเฉลิมรัชมงคล เป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดินสายแรกของประเทศไทย แต่เดิมโครงการนี้ได้ออกแบบให้มีสายทางในลักษณะยกระดับเหนือดินทั้งหมด โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนโครงการเองทั้งหมด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนโดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนโครงการเองทั้งหมด และได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างประมาณครึ่งหนึ่งของสายทางให้เป็นระบบใต้ดิน ท้ายสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 1995 ให้ก่อสร้างโครงการนี้เป็นระบบใต้ดินตลอดสาย

การออกแบบตกแต่งนี้ได้เลือกเอาสถานีสวนจตุจักรและจากพฤติกรรมใช้สอยในพื้นที่ภายในสถานีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสายนี้ ควรตอบสนองกับทำเลที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งการค้า การพาณิชย์ (ตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ) การคมนาคม (ใกล้สนามบินดอนเมือง, สถานีรถไฟลอยฟ้า BTS และสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ) อีกทั้งสวนสันทนาการพักผ่อน หย่อนใจ (สวนสาธารณะจตุจักร สวนสาธารณะสิริกิติ์)

Download : โครงการศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงอุทยานการค้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร