การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตผิวสำเร็จ ของชิ้นงานเข็มกระทุ้งด้วยเครื่องกลึง CNC กับเครื่องเจียรไน

โดย วิเชียร เถื่อนเค […]