การศึกษาปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในแป้งกล้วยเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้เพื่อสุขภาพ

A Study of Potassium […]

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

Products from Banana […]