การถ่ายเทความร้อนระหว่างน้ำและน้ำผสมสารแขวนลอยในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขด

Heat transfer betwee […]

การศึกษาสมบัติของวัสดุฉนวนกันความร้อนแบบแผ่นแซนวิชรังผึ้งไม้อัดด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

Study of the Thermal […]

การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย

A Study of the Sandw […]

คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันที่ลดลงในท่อที่มีร่องเกลียว

Heat Transfer Charac […]