การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานโดยวิธีการทางกายภาพ

By มานิดา จำปาหอม, ส […]