การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรดข้าวสังข์หยดรสมัสมั่น

Development of massa […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจากกลูเตนจากแป้งเมล็ดบัวและแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่

Development of glute […]

ผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง : การออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Hmong Needlework Pro […]

การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี

โดย วนิดา ฉินนะโสต ป […]