อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานกวนแบบจุดต่อสมบัติทางกลบนรอยต่อเกย เหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1015 และทองแดงผสม C 11000

Friction stir spot w […]