อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานกวนแบบจุดต่อสมบัติทางกลบนรอยต่อเกย เหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1015 และทองแดงผสม C 11000

Friction stir spot w […]

อิทธิพลของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเข้าแนวของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม AA6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430

Effect of multi-pass […]