การปรับปรุงคุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ – อบไอน้ำ โดยใช้น้ำยางธรรมชาติ

Development of Therm […]