การปรับจูนสตับและรูปร่างของสายอากาศแบบร่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับการสื่อสารย่านความถี่แถบกว้างยิ่ง

Tuned stub and shape […]

การออกแบบและสร้างสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วย CPW สำหรับการใช้งานความถี่แถบกว้าง

Design and fabricati […]