การปรับจูนสตับและรูปร่างของสายอากาศแบบร่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับการสื่อสารย่านความถี่แถบกว้างยิ่ง

Tuned stub and shape […]