การศึกษาการผลิตแบบจําลอง (Mock up) น้ำแข็งในลักษณะต่าง ๆ เพื่อใช้แทนน้ําแข็งจริงในการถ่ายทําภาพยนตร์โฆษณา

The study of making […]

การทําสีแบบจําลอง (Mock up) ส่วนท่อนแขนถึงปลายนิ้วมือของมนุษย์เพื่อใช้ในการประกอบภาพยนตร์

The making of paint […]