นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิววัสดุด้วยโลหะออกไซด์สำหรับสะท้อนความร้อน

Innovative Material- […]

จลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาข้าวสารด้วยลมร้อนและรังสีอินฟราเรด

By จุฑารัตน์ ทะสะระ, […]